Certificaatuitreiking Inburgeren Andersom

Onder grote belangstelling en met veel feestelijk vertoon, kregen de deelnemers van de eerste Amsterdamse cursus inburgeren andersom maandagavond hun certificaat uitgereikt.

Zes weken lang leerden de cursisten onder de bezieldende begeleiding van docenten en uit de buurt afkomstige allochtone vrijwilligers alles over de turkse en marrokaanse taal, cultuur en gebruiken.

Het enthousiasme was overweldigend: de cursisten waren zo leergierig, de vrijwilligers zo behulpzaam in het geven van extra informatie, dat de docenten vaak maar aan een fractie van de geplande lesstogf toekwamen.

De cursisten toonden hun vaardigheden door een lied in het Turks en Marrokaans ten gehore te brengen ten overstaan van Burgemeester Cogen en Oud-West portefeuillehouder Yvonne Lammers.

Zij kregen hun certificaat uit handen van de burgemeester en voor de draaiende camera’s.

De vrijwilligers werden in het zonnetje gezet door Yvonne Lammers.

De animo was zo groot dat er breeduit nagedacht werd over welke vervolgactiviteiten men samen kon gaan doen: samen naar de moskee, naar de Hamman, samen koken, kletsen, fietsen, langs voorzieningen: dit muisje krijgt nog wel een staartje.

Onderussen hebben ook andere stadsdelen belangstelling getoond.

De cursisten gaven aan blij te zijn nu meer van hun buren te weten, gemakkelijker een praatje te kunnen maken en ook, en dat vond ik hardverwarmend, nu meer begrip te hebben voor het feit dat inburgeren en een andere taal leren te beheersen helemaal niet zo gemakkelijk is.

Ik zat een beetje achterin stilletjes te genieten van het enthousiasme en het succes waar ik tijdens mijn bestuursperiode de start nog heb mogen meemaken.

De rolwisseling maakte niet uit: ik was nog steeds net zo trots en enthousiast als ik in functie geweest zou zijn.

Wel kon ik me nu lekker opgeven als fietsmaatje voor vrouwen die pas net hadden leren fietsen. Daar had ik vroeger toch maar weinig tijd voor kunnen maken.

Natuurlijk was er naast muziek en hapjes ook buikdans. De weinig aanwezige mannen werden uit de zaal gepikt om de fijne kneepjes van deze edele kunst aangeleerd te krijgen


admin