UPC – Gemeente Amsterdam

Vrijdag was ik uit interesse aanwezig bij de zitting van de voorzieningenrechter in het kortgeding dat UPC tegen de gemeente Amsterdam had aangespannen om te voorkomen dat Amsterdam alvast ging graven voor het glasvezelnet.

Als bestuurder bleef ik altijd weg als het stadsdeel voor de rechter stond.

Ik ben nu geen partij meer, ik heb me altijd geInteresseerd voor het glasvezelverhaal, zo’n zitting is afgezien van lang ook wel heel erg interessant en bovendien had ik tijd.

Het gaat uiteindelijk in deze zaak niet om kleine belangen: een bedrijf als UPC probeert natuurlijk zijn belangen en investeringen veilig te stellen en wordt niet blij van een ondernemende overheid die met nieuwe en snellere technologie dezelfde markt betreedt.

De zitting handelde breeduit over vermeende staatssteun, de definities van staatsteun, de rol van de europese commissie, het al dan niet aanwezige marktfalen en het “market economy investor principle”.

UPC vindt dat er geen sprake is van marktfalen omdat zij de consument nu al breedbanddiensten kan aanbieden en de snelheid in de komende periode nog kan versnellen.

De gemeente vindt dat er wel degelijk sprake is van marktfalen omdat de nu aanwezige infrastructuur niet volledig verglaasd is, daarmee al snel de toenemende vraag niet meer aan zou kunnen zeker als die vraag niet alleen om download maar ook om upload capaciteit gaat. De gemeente wilde dan ook niet staken met de voorbereidende werkzaamheden, waarna UPC een kortgeding aanspande.

Ik vind het niet zo vreemd dat een gemeente met veel kennisinstellingen, het internetknooppunt van de wereld en een stevige inzet op de Kenniseconomie er voor wil zorgen dat ze ook in de nabije toekomst een state of the art infrastructuur heeft.

Als de gemeente dat dan ook nog doet volgens de regels van het spel (onder de zelfde voorwaarden als andere investeerders), alleen investeert in de passieve laag van het netwerk en zelf geen diensten aanbiedt, lijkt me hier veeleer sprake van regeren is vooruitzien.

Een snelle toekomstvaste infrastuctuur lijkt mij een van de mainports naar kennis en daar wordt de (toekomstige) bevolking van Amsterdam alleen maar wijzer van.

Ondertussen rommelt het in Den Haag ook al tijden op de vraag of gemeentes nu wel of niet in dit soort projecten actief zouden moeten investeren.

Ik heb met veel interesse zitten luisteren, het zijn ook wel echt “grotemensen belangen” die hier spelen. Op 22 juni doet de rechter uitspraak


admin

1 COMMENT
  • Terrebel

    Voor toehoorders kan het wel eens saai lijken maar zit je er eenmaal in dan kan het best spannend zijn. Weet ik ook uit ervaring inmiddels als deelraadslid voor de SP in Westerpark. Lachen, hoor, politiek!

Comments are closed.