De weelde

Weer te weinig tijd om het kamerdebat helemaal te volgen.

Wat ik wel hoorde liet me schateren:

“Het is aan de kamer of ze de weelde van een minderheidskabinet kan dragen”. (Verhagen)

Ehhh…..

Welke weelde?

Is dat nou calvinisme: ongewenst en ingewikkeld tot een weelde bestempelen?


admin