Bloggen in de Bus en meer lucht vanuit Amsterdam

Terwijl de bus na Den Haag nu richting Zwolle rijdt, meldt de electronische Parool:

“Parkeervergunningen voor dure, zware, vervuilende auto’s worden binnen twee jaar in Amsterdam fors duurder. Het gaat veelal om auto’s met grote dieselmotoren.

Voor kleine, relatief schone auto’s zullen naar verhouding lagere parkeertarieven gevraagd worden. De maatregel maakt deel uit van het Actieplan Luchtkwaliteit dat het college van Amsterdam versneld wil invoeren”.

Dat gaat in het Linkse college dus sneller dan gepland en de vervuiler betaalt meer.


admin