Bloggen in de bus IV

As we speak, staat Femke op het podium bij de Haagse Hogeschool. luid en duidelijk te horen in de bus.

Wat houdt de studenten hier bezig?

Wat zijn jullie van plan met het HBO:

lager collegegeld, hogere beurzen, meer studentenwoningen ook door kantoren om te bouwen en een huurtoeslag voor studenten die anders geen woonruimte zouden kunnen betalen

Ja maar hoe betalen jullie dat?

Door de academicibelasting, als je afgestudeerd bent en een hoog inkomen krijgt meer betalen, als je weinig verdient weinig betalen, door de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken en door de inkomens over de hele linie eerlijke te willen verdelen.

Herman Heijnsbroek is het favoriete voorbeeld, “waarom moet die met zijn miljoenen kinderbijslag krijgen en hypotheekaftrek voor zijn kapitale villa?”

Ben je niet jaloers op Jan Marijnissen, op zijn populariteit?Nee, ik ben trots op ons programma en it aint over till the fat lady sings en die zingt pas op 22 november

Bovendien Marijnissen is nog steeds populair dan Balkenende en je wil me toch niet vragen of ik jaloers op Balkenende ben, hoop ik”?

De zojuist uitgesproken belofte:“Als er een linkse meerderheid komt bij de verkiezingen dan vraag ik op 23 november een parlemenatire enquete aan over Irak”

Waarin verschilt jullie milieubeleid van dat van de SP

“Wij hebben maatregelen, hij is tegen rekeningrijden, wij niet. Wij vergroenen de belastingen, laten vervuilers betalen terwijl we de arbeid minder belasten en zijn de enige die dat durven. Al die maatregelen laat de SP na en daarnaast is ons programma door allerlei natuurorganisaties als groenste uitgeroepen”.

Wat willen jullie met Turkije en de EU

Als Turkije zo door gaat en blijft verbeteren op het gebied van mensenrechten, een duidelijke scheiding tussen kerk en staat gaan organiseren, Turkije als brug naar Europa in de EU

Wat doen jullie op het gebied van discriminatie bij de werkgevers?

Wat anderen nalaten, testen, testen, testen en aan de kaak stellen en bestraffen.

Ja, niet zeuren over handen krijgen, wachtlijsten bij de taalcursussen wegwerken, meer werk, meer mogelijkheden, ,mensen moeten qua kansen dichterbij elkaar komen te staan, dan verdwijnen de verschillen sneller.

Slot: tijd voor een ander land, een sociaal land met eerlijke inkomensverdeling, toekomst voor kansarmen, een land waar onderwijs centraal staat omdat dat de sleutel naar de toekomst is.

Een land dat groen is want we keunnen zeuren over vergrijzing, maar als we niets doen aan de milieuproblematiek dan hebben we straks Amersfoort aan Zee.

Een tolerant land waarin bevolkingsgroepen niet meer tegen elkaar worden opgezet, een land waar je nederlander en moslim kunt zijn, een land waarin niet je verleden maar je toekomst centraal staat.


admin