GroenLinks 2.0

Maandagavond met GroenLinks aan de toekomstdiscussie.
De eerste bijeenkomst ook van het strategiepanel.
Eerst maar een beetje afbakenen, want met goede zin is alles “strategie” en kun je ook veel inhoudelijke discussie over beginselen en interne partijorganisatie naar je toe halen.

We verkenden een hele zwik aan strategische vraagstukken, zochten naar de beste mogelijkheden om die in de juiste discussie etalage te zetten of van stukkenschrijvers, woordvoerders te voorzien n aanloop naar het festivalweekend “discussie in de tent”
De combinatie van de verplaatsing van de politiek, globalisering, mediacratie en de vraag wat doen we met GroenLinks 2.0 lijkt zijn discussie etalage toch wel echt op het net te willen hebben.
Wat gebeurt er als je kiezer steeds individueler en diverser van nieuws voorzien wordt, als de aandachtsspanne voor veel mensen niet langer meer kan duren dan de lengte van een You Tube filmpje, als de mediaconsumptie verandert, hoe beinvloed je dat dan, hoe blijf je in contact met de nieuwsconsument die ook producent is geworden, en hoe blijf je dan trouw aan de boodschap dsat wij nooit simpele oplossingen verkopen voor complexe vraagstukken.
Is er een GroenLinks 2.0 en zo ja wil je dat, is dat GroenLinks 2.0 indivueler of collectiever gericht, wordt dat breder of intelectueler?
Welke bijdrage kan je daar aan leveren en hoe laat je dat voor je werken?
Gelukkig zitten we nog in de spuifase van het proces en is vooralsnog het opwerpen van de vraag voldoende.
Ik heb m nog niet zo 1,2,3, en zeker niet binnen het tijdsbestel van een You Tube filmpje beantwoord.


admin