Zondag

Op zondag naar Scheltema, waar God vlak naast Muziek ligt en je dus op zoek naar een muzieklijstjesboek voor een vriend getuige kan zijn van een heel ontspannen gesprek tussen twee schriftgeleerden die steeds maar blijer gingen kijken bij de herkenning van de ander in het gesprek.
Ik vond het bijna jammer dat ik mijn boek zo snel gevonden had.


admin