Informatieverwerking

Vandaag een wel hele informatieve dag:
’s ochtends als gast aanwezig bij de eindpresentaties van studenten van de UvA voor het vak Informatiemanagement in de Praktijk.
Deze studenten volgen als laatste vak voor hun afstuderen dit vak waarbij ze voor gemeentelijke/maatschappelijk relevante partijen oplossingen bedenken op het snijvlak van ICT en maatschappij.
Hun kennis en vermogen om nog in het maakbare ipv het haalbare te denken, levert steeds maar weer hele creatieve en onvermoede oplossingen voor vraagstukken die binnen staande organisaties niet met eenzelfde open denkvizier bekeken worden.
Deze keer was ik zelf weer als een soort “opdrachtgever” betrokken omdat een groep studenten voor het BOA project NASA in de Klas de online samenwerking en kennisdeling ondersteunt.
Zij hadden een flitsende en overtuigende presentatie: hoewel alles nog in de beginsteigers staat, de omgeving echt nog een test is en er nog heel veel moet gaan gebeuren, maakte de presentatie goed zichbaar wat en hoe het zou kunnen zijn als dat ook allemaal gebeurd is.
Verder mocht ik ook nog meegenieten van een presentatie waarin een lespakket ter bevordering van meer vrouwelijke studenten informatiekunde werd gepresenteerd (veel nadruk op informatie en communicatie, minder op techniek want dat laat vrouwen toch nog steeds sneller afhaken), een toolset om online gokverslaafden richting hulpverlening te krijgen, een fotowedstrijd voor Amsterdammers om hun buurt positief danwel negatief van beeldmateriaal te voorzien en een omgeving om de resultaten van beginnend wetenschappelijk onderzoek te delen.
Aan mij is het dan weer in de collegebanken zitten en meekrijgen met welke theorie


admin