Die donderdag 7-7

Afgelopen week, vrij intensief. Reces is begonnen, maar de bestuurlijke vakantie alles behalve.

Donderdag een bizarre dag: midden in mijn eerste bestuurlijke overleg begonnen de sms-jes over de explosies in Londen binnen te druppelen. De bestuurders aanwezig vertaalden dat afgezien van hun persoonlijke schok natuurlijk ook door naar wat er van hen gevraagd zou worden. Later op de dag werd het bestuurlijk draaiboek Vrede in werking gesteld waar we elk onze eigen rol in hebben.

Ik zat, mijn agenda volgende, die hele dag op het stadhuis in bestuurlijk overleg.

De dag waarop we ons in Amsterdam voorbereidde op de publicatie van de twee onderzoeken over hoe we het in Amsterdam bestuurlijk en organisatietechnisch “met elkaar doen” werd zwaar overschaduwd door de berichtgeving uit Londen.

De berichtgeving uit Londen relativeert veel andere dingen, maar maakt het extra belangrijk dat wij met elkaar, hoe dan ook georganiseerd, er staan in zo’n complexe samenleving.

Alles wat er daarvoor aan verbetervoorstellen ligt, zullen we dan ook los van politieke kleur of positie in het bestuurlijk stelsel moeten doorvoeren, dat is namelijk wat de stad van ons mag en moet vragen.


admin