Bestuurderswijsheid en RMC

Vanmiddag was ik te gast op de RMC conferentie West.

Alle partners betrokken in de keten om jongeren die op school uitvallen of de school verlaten zonder startkwalificatie, bij elkaar.

Belangrijk, want we hebben met elkaar plechtig afgesproken dat er eigenlijk geen jongere zonder startkwalificatie het onderwijs uit mag.

De werkelijkheid is echter weerbarstig.

Niet alleen blijft het lastig om cijfermatig te bepalen over wie we het hebben (bijvoorbeeld: alle studenten die Amsterdam inkomen staan binnen RMC bekend als potienti


admin