Het kerkje van Hannie

“Het kerkje van Hannie”.
Tijdens al mijn Oud-westse jaren was dat de gangbare en soms ook liefkozende naam voor Het Gasthuis op het WG-terrein, het kerkje van Hannie.
We vergaderden er soms, er was soms een feest of een bijeenkomst van de Ouderen Adviesraad, maar nog nooit zag ik het kerkje tijdens een dienst in gebruik.

Vandaag was “het kerkje van Hannie” zichtbaar en voelbaar het kerkje van Hannie.
Hannie overleed afgelopen dinsdag en vandaag was er een dienst van Woord en Gebed in haar kerkje, met haar gemeente en in haar stadsdeel.
Na 12 jaar voor GroenLinks stadsdeelvoorzitter van Oud-West geweest te zijn en nog vele jaren langer betrokken bij Het Gasthuis, namen we afscheid in haar kerk begeleid en omringd door veel mensen uit haar gemeente. Aan alles was merkbaar dat Hannie daar liefdevol omringd werd door de mensen uit de gemeente van het Gasthuis.
In haar politieke leven wisten we van haar kerkje en kenden we meer of minder haar diepe betrokkenheid bij de kerk.
Hoe betrokken, bleek mij eigenlijk pas vandaag bij de mooie warme dienst in haar kerkje.


admin